تامین مالی و تقسیم سهام داینامیک و شروع

کسب و کار بدون سرمایه

دریافت فصل اول کتاب

چرا تقسیم سهام داینامیک ایجاد شد؟

آیا می‌دانستید۶۶٪ از استارت آپ ها بخاطر

اختلافات شرکا شکست خورده اند؟

اختلاف بین شرکا از کجا می‌آید؟

آورده های شرکا در طول زمان

تغییر می کردند اما سهم آنها نه

‌سهام های مساوی لزوما منصفانه نیستند

شرکایی که قدرت بیشتری دارند ،

سهم بیشتر را تحمیل می کردند

تقسیم سهام داینامیک، تنها روش عادلانه برای

اندازه گیری و تقسیم سهام است.

هم اکنون در ایران و به زبان پارسی

به کمک نیاز دارید؟ با ما چت کنید