تیم ما

تیم کسب و کار

مهرین نظری

مدیر روابط عمومی

زهره لورک

کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دبیر همفکر کرمان، کارشناس تولید محتوا

کیارش عباس زاده

کیارش عباس زاده

کارآفرین نمونه ملی، موسس زودفود (اسنپفود فعلی) و خانه کسب و کار، مدیر ارشد اجرایی، مشاور و معلم کسب‌و‌کار در دانشگاه

نوید افراز

وب مستر، طراحی و اجرای کسب و کار آنلاین

تیم حقوقی

(به سرپرستی دکتر فرهاد بیات)

دکتر فرهاد بیات

مدرس حقوق کسب و کار دانشگاه تهران، دکترای مدیریت پیشرفته کسب و کار، نویسنده

تیم ترجمه

زهره لورک

کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دبیر همفکر کرمان، کارشناس تولید محتوا

مهیار احمدپور

مترجم

کیارش عباس زاده

کیارش عباس زاده

کارآفرین نمونه ملی، موسس زودفود (اسنپفود فعلی) و خانه کسب و کار، مدیر ارشد اجرایی، مشاور و معلم کسب‌و‌کار در دانشگاه

محمد جلیلی

مترجم

به کمک نیاز دارید؟ با ما چت کنید