تیم ما

تیم کسب و کار

مهرین نظری

مدیر روابط عمومی

زهره لورک

کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دبیر همفکر کرمان، کارشناس تولید محتوا

کیارش عباس زاده

کارآفرین سریالی، مشاور، نویسنده، منتور و مدرس حوزه کسب و کار

نوید افراز

وب مستر، طراحی و اجرای کسب و کار آنلاین

تیم حقوقی

(به سرپرستی دکتر فرهاد بیات)

دکتر فرهاد بیات

مدرس حقوق کسب و کار دانشگاه تهران، دکترای مدیریت پیشرفته کسب و کار، نویسنده

تیم ترجمه

زهره لورک

کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دبیر همفکر کرمان، کارشناس تولید محتوا

مهیار احمدپور

مترجم

کیارش عباس زاده

کارآفرین سریالی، مشاور، نویسنده، منتور و مدرس حوزه کسب و کار

محمد جلیلی

مترجم

به کمک نیاز دارید؟ با ما چت کنید