پیشنهادات و درخواست ها

نیازها، خواسته ها، مشکلات، چالش ها و مسائلی که در حوزه شراکت، تقسیم سهام، تشکیل تیم و شروع کسب و کار دارید را برای مان بنویسید تا شاید بتوانیم زودتر آنچه مورد انتظار شماست را در اختیارتان قرار دهیم. مشتاق شنیدن نظرات تان هستیم.
به کمک نیاز دارید؟ با ما چت کنید